Kontakt

Kto i od kiedy musi korzystać z KSeF?

Rewolucja w fakturowaniu rozpocznie się już w lipcu przyszłego roku. Nie wszyscy podatnicy w tym samym czasie zostaną jednak objęci obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Wyjaśniamy, w jakich terminach poszczególne grupy podatników zaczną wystawiać dokumenty sprzedażowe w formacie określonym przez resort finansów.

Etapy wdrożenia KSeF. Skorzystaj z naszej instrukcji!

Czas potrzebny na wdrożenie KSeF zależy od wielu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę rozmiar firmy, zaplecze techniczne i informatyczne oraz liczbę osób zaangażowanych w proces fakturowania. W efekcie może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Najlepiej zaplanować prace dzieląc je na etapy.

Trybunał znów przygląda się FE przy wykorzystaniu zasobów kontrahenta

29 czerwca 2023 r. zapadł wyrok TSUE w  sprawie Cabot (sygn. C-232/22) dotyczący przesłanek powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (z ang. fixed establishment, w skrócie: FE) dla celów VAT. Trybunał pochylił się ponownie nad FE w sytuacji, gdy podmiot nie dysponuje własnymi zasobami w danym kraju, lecz korzysta z ...

Projekt KSeF nabiera tempa

Coraz bliżej do uchwalenia rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania. Prace nad obowiązkowym Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) toczą się już w Senacie. Zgodnie z harmonogramem obrad senackiej Komisji Budżetów Finansów Publicznych, we wtorek 11 lipca 2023 r. Komisja będzie procedować ustawę o obligatoryjnym KSeF przyjętą przez Sejm. Ustawa trafi następnie na po...

Znamy projekt ustawy o KSeF po konsultacjach publicznych!

W środę, 15 marca został opublikowany długo oczekiwany zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF. Ministerstwo Finansów pracowało nad tym aktem prawnym od kilku miesięcy, a w międzyczasie pojawiały się zapowiedzi zmian, o których pisaliśmy tutaj: 

Nadal czekamy na projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF po konsultacjach

Według nieoficjalnych zapowiedzi zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF miał wstępnie zostać opublikowany na początku lutego. Następnie termin został przesunięty na koniec lutego. Mamy dzisiaj 2 marca i nadal z niecierpliwością czekamy na aktualizację.

Na razie pojawił się jedynie ko...

KSeF 2024: Korzyści i wyzwania płynące z wdrożenia systemu

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanowi przełomową zmianę  w zakresie wystawiania faktur sprzedażowych i odbierania faktur zakupowych w postaci ustrukturyzowanej. Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje on jako opcja fakultatywna, ale prawdopodobnie już od 1 stycznia 2024 r. zostanie wprowadzony obowiązkowo dla prawie wszystkich podatników (bez względu na wielkość...

KSeF 2024: czas na analizę merytoryczną schemy nowej faktury!

1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) z dniem 1 stycznia 2024 r. (o publikacji projektu ustawy pisaliśmy już tutaj i