Kontakt
10 października 2023

Kto i od kiedy musi korzystać z KSeF?

Rewolucja w fakturowaniu rozpocznie się już w lipcu przyszłego roku. Nie wszyscy podatnicy w tym samym czasie zostaną jednak objęci obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Wyjaśniamy, w jakich terminach poszczególne grupy podatników zaczną wystawiać dokumenty sprzedażowe w formacie określonym przez resort finansów.

Obowiązkowe e-fakturowanie od 1 lipca 2024 r. i problemy z FE

Od 1 lipca 2024 r. obowiązek wdrożenia KSeF i posługiwania się fakturami ustrukturyzowanymi obejmie wszystkich czynnych podatników VAT, którzy mają siedzibę na terytorium Polski. Dotyczy to również podmiotów zagranicznych, które utworzyły w Polsce tzw. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. SMPD lub Fixed Establishment).

Objęcie obowiązkowym KSeF podatników, którzy posiadają FE w Polsce, budzi wiele problemów. Przepisy podatkowe określają, co należy rozumieć przez FE – jest o miejsce chrakteryzujące się wystarczającą trwałością oraz odpowiednim zapleczem personalnym, technicznym, czy organizacyjnym (np. dla potrzeb magazynowych).

Nieostrość tej definicji powoduje jednak, że w praktyce podejście fiskusa do tego problemu zmieniało się na przestrzeni lat. Wiemy, że ta tematyka sprawia wiele kłopotów, dlatego w jednym z naszych kolejnych artykułów przestawimy Państwu praktyczne wskazówki, jak rozpoznać, kiedy dochodzi do powstania takiego stałego miejsca.

Zwracamy również uwagę, że sama rejestracja zagranicznego podatnika VAT nie wpływa na obowiązek stosowania przez niego KSeF. Potrzebna jest w tym wypadku siedziba lub FE na terytorium Polski. Jeśli więc firma posiada w kraju siedzibę albo FE, niezależnie czy dokonuje sprzedaży na rzecz podmiotów polskich, czy zagranicznych, będzie zobowiązana do wdrożenia od 1 lipca 2024 r. faktur ustrukturyzowanych.  

Rolnicy ryczałtowi od wejścia w życie obowiązkowego KSeF będą mogli natomiast wystawiać e-faktury na zasadzie dobrowolności.

Kto z e-fakturowaniem od 1 stycznia 2025 r.?

Kolejną istotną datą jest początek 2025 r. Z tym dniem obowiązkowe e-fakturowanie obejmie podatników:

  • zwolnionych „podmiotowo”, oraz
  • wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo (przykładowo usługi finansowe czy medyczne).

Przedsiębiorcy Ci będą natomiast mogli dobrowolnie korzystać z KSeF, jeśli podejmą taką decyzję.

1 stycznia 2025 r. nastąpi również:

  • likwidacja paragonów z NIP jako faktur uproszczonych oraz faktur wystawianych z kas fiskalnych, oraz
  • co szczególnie istotne – wprowadzenie kar za fakturowanie poza KSeF.

 

Już za tydzień wyjaśnimy, które transakcje podlegają obowiązkowi e-fakturowania, a jakich dokumentów nie wystawimy w KSeF.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu