Kontakt
2 marca 2023

Nadal czekamy na projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF po konsultacjach

Według nieoficjalnych zapowiedzi zaktualizowany projekt ustawy o obligatoryjnym KSeF miał wstępnie zostać opublikowany na początku lutego. Następnie termin został przesunięty na koniec lutego. Mamy dzisiaj 2 marca i nadal z niecierpliwością czekamy na aktualizację.

Na razie pojawił się jedynie komunikat na stronie Ministerstwa Finansów zapowiadający planowane zmiany względem pierwotnego projektu z 30 listopada 2022 r. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. (dla podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo z VAT – na 1 stycznia 2025 r.). Przesunięty zostanie również termin wprowadzenia sankcji finansowych związanych z KSeF – na 1 stycznia 2025 r. (o pół roku w porównaniu do pierwotnych założeń).

Zostały przewidziane także dodatkowe wyłączenia z obowiązku stosowania KSeF. Chodzi o faktury konsumenckie (B2C), bilety spełniające funkcję faktury (w tym również paragony na autostradach) i faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.

Pochylono się również nad problemami praktycznymi związanymi z KSeF, które zgłoszono m.in. w ramach konsultacji. W szczególności mają zostać doprecyzowane zasady działania w trakcie awarii. Wprowadzona ma być możliwość wystawiania faktur (w tym faktur korygujących) w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu tego dokumentu offline. Dotychczas projekt nie zawierał przepisu regulującego datę wystawienia faktury w trybie awaryjnym. To jednak ma ulec zmianie w ramach docelowego projektu.

Ponadto, kurs waluty stosowany do przeliczenia na złotówki zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF. Kwestia ta budziła wątpliwości podatników, którzy próbowali nawet rozwiązać je występując z wnioskami o interpretacje podatkowe (na razie na podstawie przepisów dotyczących tzw. fakultatywnego KSeF). W interpretacji indywidualnej z 30.01.2023 r. (0112-KDIL1-2.4012.611.2022.2.DS) DKIS rozstrzygnął, że decydującą datą wyjściową dla ustalenia właściwego kursu walutowego w takich przypadkach ma być jedynie data skutecznego wysłania faktury do KSeF. Powyższa proponowana zmiana w aktualizacji projektu prawdopodobnie wyeliminuje ten problem.

Nowy projekt ma wprowadzać również zmiany niezwiązane bezpośrednio z KSe. Chodzi m.in. o likwidację not korygujących (zarówno w ramach KSeF, jak i poza) oraz zmiany w zakresie kas fiskalnych. Faktury z kas fiskalnych i paragony z NIP jako faktury uproszczone będą funkcjonowały jedynie do końca 2024 r.

Proponowane w komunikacie zmiany oceniamy jako korzystne z punktu widzenia podatników. Dotychczasowy projekt zawierał bowiem wiele nieścisłości i budził liczne kontrowersje ekspertów podatkowych.

Nasze wątpliwości opisywaliśmy w cyklu artykułów, z którymi można szczegółowo zapoznać się tutaj:

Czekamy zatem z niecierpliwością na finalną formę zapowiadanych zmian.


Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka, Associate w ENODO.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Przejdź do kontaktu