Kontakt

Korekty zmniejszające w VAT

Przy okazji wejścia w życie przepisów o KSeF przewidziano również pewne ułatwienia i uproszczenia formalności podatkowych o charakterze ogólnym. Jednym z nich są zasady rozliczenia korekt zmniejszających w VAT. Historia zmian regulacji prawnych w tym zakresie jest w ostatnich latach bardzo bogata.

Ulga B+R jako wsparcie przy wdrożeniu KSeF

Krajowy System e-Faktur wprowadzający obowiązek stosowania faktur strukturyzowanych zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 roku. Część firm zaczęła już przystosowywać swoje programy księgowe do wystawiania e-faktur. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy koszty ponoszone na wdrożenie KSeF mogą być objęte ulgą badawczo-rozwojową? Odpowiedzi szukamy w kolejnym odcinku...

Nowa schema FA(2) – różnice w porównaniu do FA(1)

W poprzednim artykule pisaliśmy o  zmianach związanych z KSeF, które weszły w życie z początkiem września tego roku. Jedną z nich jest zastąpienie struktury logicznej FA(1) nową – FA(2). Dzisiaj przyjrzymy się tej zmianie bliżej.

Mając na uwadze liczne prace przygotowawcze związane z wdrożeniem K...

Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Transakcje i dokumenty: które obowiązkowo w KSeF?

Jednym z powtarzających się pytań dotyczących wdrożenia KSeF odnosi się do transakcji, które podlegają obowiązkowi e-fakturowania. Odpowiadając wyjaśnimy też, jakich dokumentów nie wystawimy w KSeF.

Transakcje podlegające KSeF

Kto i od kiedy musi korzystać z KSeF?

Rewolucja w fakturowaniu rozpocznie się już w lipcu przyszłego roku. Nie wszyscy podatnicy w tym samym czasie zostaną jednak objęci obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Wyjaśniamy, w jakich terminach poszczególne grupy podatników zaczną wystawiać dokumenty sprzedażowe w formacie określonym przez resort finansów.

Etapy wdrożenia KSeF. Skorzystaj z naszej instrukcji!

Czas potrzebny na wdrożenie KSeF zależy od wielu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę rozmiar firmy, zaplecze techniczne i informatyczne oraz liczbę osób zaangażowanych w proces fakturowania. W efekcie może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Najlepiej zaplanować prace dzieląc je na etapy.