Kontakt

Korekty zmniejszające w VAT

Przy okazji wejścia w życie przepisów o KSeF przewidziano również pewne ułatwienia i uproszczenia formalności podatkowych o charakterze ogólnym. Jednym z nich są zasady rozliczenia korekt zmniejszających w VAT. Historia zmian regulacji prawnych w tym zakresie jest w ostatnich latach bardzo bogata.

Ulga B+R jako wsparcie przy wdrożeniu KSeF

Krajowy System e-Faktur wprowadzający obowiązek stosowania faktur strukturyzowanych zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 roku. Część firm zaczęła już przystosowywać swoje programy księgowe do wystawiania e-faktur. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy koszty ponoszone na wdrożenie KSeF mogą być objęte ulgą badawczo-rozwojową? Odpowiedzi szukamy w kolejnym odcinku...

Nowa schema FA(2) – różnice w porównaniu do FA(1)

W poprzednim artykule pisaliśmy o  zmianach związanych z KSeF, które weszły w życie z początkiem września tego roku. Jedną z nich jest zastąpienie struktury logicznej FA(1) nową – FA(2). Dzisiaj przyjrzymy się tej zmianie bliżej.

Mając na uwadze liczne prace przygotowawcze związane z wdrożeniem K...

Ustawa o obowiązkowym KSeF – jakie zmiany weszły już w życie?

Rewolucyjne przepisy ustawy o VAT[1] wprowadzające obowiązkowy KSeF wejdą w życie od 1 lipca 2024 r. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne mniejsze zmiany zaczęły obowiązywać już 1 września 2023. Przyjrzymy się im w ramach tej części naszego cyklu „Wdrażaj KSeF z ENODO”.

Transakcje i dokumenty: które obowiązkowo w KSeF?

Jednym z powtarzających się pytań dotyczących wdrożenia KSeF odnosi się do transakcji, które podlegają obowiązkowi e-fakturowania. Odpowiadając wyjaśnimy też, jakich dokumentów nie wystawimy w KSeF.

Transakcje podlegające KSeF

Kto i od kiedy musi korzystać z KSeF?

Rewolucja w fakturowaniu rozpocznie się już w lipcu przyszłego roku. Nie wszyscy podatnicy w tym samym czasie zostaną jednak objęci obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Wyjaśniamy, w jakich terminach poszczególne grupy podatników zaczną wystawiać dokumenty sprzedażowe w formacie określonym przez resort finansów.

Etapy wdrożenia KSeF. Skorzystaj z naszej instrukcji!

Czas potrzebny na wdrożenie KSeF zależy od wielu czynników. Trzeba wziąć pod uwagę rozmiar firmy, zaplecze techniczne i informatyczne oraz liczbę osób zaangażowanych w proces fakturowania. W efekcie może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Najlepiej zaplanować prace dzieląc je na etapy.

Trybunał znów przygląda się FE przy wykorzystaniu zasobów kontrahenta

29 czerwca 2023 r. zapadł wyrok TSUE w  sprawie Cabot (sygn. C-232/22) dotyczący przesłanek powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (z ang. fixed establishment, w skrócie: FE) dla celów VAT. Trybunał pochylił się ponownie nad FE w sytuacji, gdy podmiot nie dysponuje własnymi zasobami w danym kraju, lecz korzysta z ...

Projekt KSeF nabiera tempa

Coraz bliżej do uchwalenia rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania. Prace nad obowiązkowym Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) toczą się już w Senacie. Zgodnie z harmonogramem obrad senackiej Komisji Budżetów Finansów Publicznych, we wtorek 11 lipca 2023 r. Komisja będzie procedować ustawę o obligatoryjnym KSeF przyjętą przez Sejm. Ustawa trafi następnie na po...