Kontakt

Obligatoryjny KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Podczas dzisiejszego briefingu prasowego Ministerstwa Finansów w sprawie obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur Minister Andrzej Domański ogłosił przesunięcie terminu wejścia w życie tego rozwiązania.

Nie podał jednak dokładnej, ani nawet przybliżonej nowej daty wdrożenia KSeF. Zape...

Doręczanie faktur poza KSeF i wizualizacja e-faktury

Kontynuując nasz cykl „Wdrażaj KSeF z Enodo” tym razem poruszymy temat możliwości doręczania faktur poza KSeF, oznaczania takiej faktury kodem QR oraz wizualizacji e-faktury.

Doręczanie faktur poza KSeF

KSeF a faktura wystawiona w walucie obcej

Możliwość wystawiania faktur w walucie obcej nie zostanie wyeliminowana po wejściu w życie obowiązkowego KSeF. Nowe przepisy wpłyną jednak na aspekty podatkowe związane z szeroko rozumianym procesem fakturowania. W kontekście stosowania walut obcych na fakturach chodzi w szczególności o sposób przeliczania tych walut na złotówki.

Awarie i niedostępność w KSeF

Na etapie konsultacji publicznych podatnicy zgłaszali liczne zastrzeżenia do projektu ustawy o obligatoryjnym KSeF. Dotyczyły one m.in. awarii i niedostępności KSeF (tzw. tryby offline). Ostatecznie udało się wypracować rozwiązanie przewidujące zarówno awarię po stronie administratora aplikacji, jak i niedostępność po stronie podatnika i organu (spowodowanej np....

Zgłosiliśmy swoje uwagi w konsultacjach publicznych rozporządzeń KSeF

Już za pół roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. W związku z tym Ministerstwo Finansów przyspieszyło swoje działania legislacyjne i z końcem listopada opublikowało dwa nowe projekty aktów wykonawczych  w tej sprawie: rozporządzenie techniczne KSeF oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

...

Samofakturowanie w KSeF

Kontynuując nasz cykl „Wdrażaj KSeF z Enodo” tym razem poruszymy temat procedury samofakturowania przez nabywcę i fakturowania przez podmiot trzeci w kontekście wejścia przepisów o obligatoryjnym KSeF.

Procedura samofakturowania polega na wystawianiu faktur przez nabywcę w imieni...